George Hinges lingvistiske
og filologiske studier

 

 

glōssa.dk

Dansk | Deutsch | English | ‘Ελληνιστί | Latine

min person

Jeg er 50 år gammel og bor sammen med min mand Jakob i Vejlby, en forstad i den nordlige udkant av Århus. I det daglige arbejder jeg som lektor i klassisk filologi ved Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund. Mit fornavn skal udtales engelsk, men mit efternavn dansk (dvs. ['dʒɒ:dʒ 'heŋə]) – det er ikke krukkeri, men en indviklet kendsgerning, der avspejler mine lige så indviklede familieforhold.

Ud over min lidenskab for sprog interesserer jeg mig også for teologi, filosofi og politik, hvis man tør tro på, at disse tre heste kan befinde sig under ét og samme åg. Jeg har derfor også en (undertiden velkvalificeret, men altid velargumenteret) holdning til det meste: Jeg er socialdemokrat og mener ikke, at der er en modsætning mellem ideologi og pragmatisme. Jeg er kristen og mener ikke, at et liberalt verdenssyn er i modstrid med Gud. Men hvis man tør skrive Sandheden med stort, bør den altid efterfølges, ikke av et punktum, men av et kolon.

min forskning

Jeg forsker særlig i forholdet mellem sprogudvikling og identitet og hvordan dette forhold beskrives i forskningen. Efter i 2001 at have erhvervet ph.d.-graden med en avhandling om sproget hos den spartanske lyriker Alkman, forskede jeg i 2003-4, i Herodots fremstilling av skytherne. I 2004-7 beskæftigede jeg mig en retorisk-lingvistisk undersøgelse av romersk brevskrivning.

.